Melissa officinalis


WHO’S THERE?

Reflektor Helsinki 2018

Polar Night Light Festival Kuusamo 2019

Bark of trees and LEDs in the woods

Eyes glowing with light peek in the dusk of the forest. The work encourages the viewer to explore their own position as an experiencer and observer. Who are we, and who are those beings with shiny eyes? The site-specific work challenges the audience to look at the immediate sensory experience and the wider surrounding reality found behind nature.

Photo © Kerttu Penttilä


KUKA SIELLÄ?

Reflektor Helsinki 2018

Polar Night Light Festivaali Kuusamo 2019

Puiden kaarna ja LED-diodit  metsikössä

Valoa säteilevat silmäparit kurkistelevat metsikössä. Teos rohkaisee katsojaa tutkimaan omaa positiotaan kokijana ja tarkastelijana. Keitä me olemme, entä nuo valosilmäiset oliot? Paikkasidonnainen teos haastaa yleisöä katsomaan myös välittömän aistikokemuksen ja luonnon takaa löytyvää laajempaa ympäröivää todellisuutta.

Photo © Kerttu Penttilä

Photo © Kerttu Penttilä
Back to Works 

© Päivi Alajuntti 2021