What's Now?


WHAT’S NOW?

Reflektor Vantaa 2021

39 pieces of tree bark, 78 red LED lights, forest area 70 m x 10 m

The eyes light up again. The site-specific work is a sequel to Who's There? installations. What’s Now? installation takes place in a forest as a part of light art festival Reflektor, set in a public Viherpuisto park in Vantaa.

Forest beings consist of bark pieces that have fallen to the ground from rotting trees. The fragile bark is reinforced with gauze and plaster. Two pieces of LED light are embedded on each piece of bark as the eyes of the being. Forest beings are hung on trees at different hights.

Forest beings are concerned about the accelerating consequences of global warming. Among other things, forest fires around the world are destroying nature and narrowing living space, causing suffering, misery and death. The glowing red eyes can be interpreted as expressing anxiety or some other strong feeling.

Part of light art festival Reflektor Vantaa in 2021, the work was installed alongside a sound installation for electronic sound and 10 loudspeakers Avian Electronics | Fire & Cicadas by Ville Aalto.

Photo ©  Hannu Iso-Oja


MITÄ NYT?

Reflektor Vantaa 2021

39 kpl puiden kaarnaa, 78 punaista LED valoa, metsää noin 70 m x 10 m

Silmät syttyvät jälleen. Paikkasidonnainen installaatio on jatkoa teoksen Who's There? aloittaneelle metsän olioiden sarjalle. Tällä kertaa tapahtumapaikka on Viherpuiston metsikössä osana Reflektor Vantaa valotaidefestivaalia.

Metsän olioiden kasvot muodostuvat maasta kerätyistä kaarnan palasista, jotka ovat pudonneet lahoavista puista. Haurasta kaarnaa on vahvistettu sideharsolla ja kipsillä. Silmiksi oliot ovat saaneet punaiset LEDvalot, jotka on upotettu kaarnoihin. Oliot on ripustettu puihin eri korkeuksille.

Metsän oliot ovat huolissaan ilmaston lämpenemisen yhä kiihtyvistä seurauksista. Muun muassa metsäpalot ympäri maailman tuhoavat luontoa ja kaventavat elintilaa aiheuttaen kärsimystä, kurjuutta ja kuolemaa. Olioiden punaisena hehkuvan katseen voi tulkita ilmentävän hätää tai jotain muuta vahvaa tunnetta.

 Samassa Viherpuiston metsikössä sijaitsi myös Ville Aallon monikanavainen ääni-installaatio Avian Electronics | Fire & Cicadas elektroniselle äänelle ja 10 kaiuttimelle.

Photo ©  Hannu Iso-Oja

Photo ©  Hannu Iso-Oja

© Päivi Alajuntti 2022