TAITEELLISESTA TOIMINNASTA

Rakennan teokseni tilaan käyttäen valoa, erilaisia materiaaleja ja ääntä. Sekä visuaalisten että akustisten värien tutkiminen on ollut yksi osa työskentelyäni. Värin intensiteetti ja vaikutus on erilainen eri välineillä ja materiaaleilla toteutettuna.


Kiehtovaa on myös fysikaalisen maailman käänteisyys suhteessa arkipäiväisiin kokemuksiimme väreistä ja siihen, miten väriopit jakavat värit kylmiin ja lämpimiin. Mitä kuumempana valolähde hehkuu, sitä sinisempää valo on. Kun materiaali alkaa jäähtyä, valon väri muuttuu valkoisen kautta keltaoranssiksi ja punaiseksi. Tätä voi tutkia helposti raapaisemalla tulitikun.


Valolla ja äänellä on analogisia ominaisuuksia. Esimerkiksi heijastus ja kaiku kertovat tilan muodosta ja materiaaleista. Eri aistien välittämä informaatio sekoittuu kokemuksissamme. Hangesta heijastuva taivaansininen voi assosioitua kylmyystuntemusten kautta jäällä puhaltavaan viimaan. Myös hajuaisti voi olla kuva- ja äänimaailmaa yhdistävä tekijä.


Taiteellisen toimintani lähtökohtia ovat havainnoista ja kokemuksista tiivistyneet mielikuvat ja muistot, joiden rakentumisessa ja tulkitsemisessa ajan myötä muuttuva kulttuurimme on keskeisellä sijalla.


Home | << | >>Copyright © Päivi Alajuntti